UBBO ENNINGA


Ouroboros No 8. 2007/2008, tin, 31x22x2 cm < 4/11 >