UBBO ENNINGA


Ouroboros. 2008, brass, Ø 80 cm < 3/18 >